Que facemos en Acadar?

En Acadar Aula Técnica damos clases particulares de grupos moi reducidos e personalizadas segundo o nivel do alumno. Axudámoste a lograr os teus obxectivos, analizando e reforzando os teus puntos débiles e facendo que recuperes as ganas de estudar.

Non só nos limitamos a intentar aprobar os exames, senón que intentamos que sexas capaz de aprender dunha maneira sólida os contidos. Esta é a maneira de que te sintas máis seguro de ti mesmo e que, co tempo, non necesites clases particulares.

Por que grupos reducidos?

Os grupos reducidos fan que esteas conectado á clase todo o tempo. Redúcense moito os despistes, as faltas de concentración e os tempos perdidos por esperar a resolver dúbidas. De cada hora de clase, aproveitarás unha hora.

Como son as clases?

Durante as clases hai fases de exposición e explicación da materia e fases de traballo individual do alumno, controlado en todo momento. Non son clases onde se está todo o tempo explicando no encerado, senón que a aprendizaxe é compartida entre profesor e alumno. Despois dunha breve explicación, o alumno empeza a traballar en exercicios relacionados, dándose conta que os pode facer por si mesmo.

Os profesores téñenme manía

Algo farías…! Pero se pensas que este é o motivo polo cal non estás aprobando, estás equivocado. Para que un profesor estea pendente de ti, chega con que un día fixeras algo que non lle gustou, pero non significa que che teña manía… Simplemente, acabas de darte máis visibilidade, de crear unha campaña de desprestixio na túa contra e isto fai que estean máis atentos aos teus movementos. Seguramente poidamos solucionar este problema controlando ben as datas de entregas de traballos, facer os deberes e estudar mellor para os exames. Nunhas semanas desaparece a “manía”.

Servizos

clases particulares física, debuxo técnico, matemáticas, ESO, bachiller

Tarifas

*Tarifas vixentes ata o 24/06/2023

Clases mixtas de grupos reducidos

Poderás traer a clase as materias que consideres oportunas para preparar cada día ou facer os deberes que consideres oportunos. Ao tratarse de grupos pequenos vas ter tempo para traballar, para recibir explicacións e para recibir correccións. Proporcionarase material tanto en papel como dixital (exercicios, teoría, videos…).

Como funcionan as tarifas fixas?

Os prezos que figuran na seguinte táboa son prezos fixos para un mes natural. As principais vantaxes de ter unha tarifa fixa son as seguintes:

  • Horario fixo: Sempre terás un espazo na aula para disfrutar dunha clase de calidade en grupo reducido
  • Mellores resultados: por propia experiencia, os alumnos que acuden con regularidade, obteñen mellores resultados en menos horas de clase. Un atracón de última hora antes dun exame acaba costando o mesmo e os resultados, en xeral, son peores.
  • Flexibilidade para cambiar clases. Incluso se se trata de algo importante e non podes asistir, poderaste conectar e SEGUIR A CLASE ONLINE!!
  • Se perdes horas de clase, facilitarase o máximo posible que as recuperes na maior brevidade posible.
  • Mellor prezo respecto a pagar por horas soltas

Aplícase desconto do 20% por segundo fillo matriculado ou sucesivo**

Horas á semanaPrezo mensual*
1 hora35 €
1 hora e media50 €
2 horas65 €
3 horas95 €
4 horas125 €
5 horas135 €
6 horas160 €
Para máis de 6 horas semanais consultar prezo

* Condicións

Os prezos pactaranse previamente co pai, nai ou titor do alumno. Farase unha previsión das horas semanais esperadas e axustarase o prezo segundo a tabla anterior.
– O importe total mensual é unha cuota fixa independentemente dos días lectivos, festivos e pontes, xa que se compensan cos meses con máis de 4 semanas e ademais é posible cambiar as clases para outros días.
– As horas non asistidas poderán ser recuperadas no prazo de dúas semanas pero non serán reembolsadas.

– As horas perdidas por mor do profesor, serán recuperadas na maior brevidade posible. No caso de non poder ser recuperadas, serán reembolsadas acorde ao prezo por hora que corresponda á tarifa.
– Os cobros realízanse a mes vencido, durante a primeira semana do seguinte mes. Exemplo: as clases de marzo cóbranse na primeira semana de abril.

** O desconto por segundo fillo matriculado e sucesivos: A cada alumno correspóndelle unha factura. Aplicarase un desconto do 20% nas facturas de menor importe.

Tarifas por horas soltas

Sin embargo se o que precisas é só clase de maneira puntual, o prezo por hora será de 9€ e deberás pedir cita para cada clase, para poder garantir que hai espazo na aula.

Clases especiais, clases individuais, a domicilio ou online

Prezo xeral de clase individual para hora solta: 15€. Para máis horas ou horario fixo consultar prezo.

Onde estamos

📍 ENDEREZO
Avenida de Fisterra, 35, 1º piso. Vimianzo (A Coruña)

☎️ TELÉFONO (Atención tamén por WhatsApp)
644 616 343

📧 E-MAIL
acadar.aula@gmail.com

¿Queres informarte dos horarios ou reservar hora?

Se necesitas coñecer a dispoñibilidade horaria ou calquera tipo de información, podes facer clic no seguinte botón e poraste en contacto por WhatsApp.